Reserva natural de Sebes i meandre de Flix

La iniciativa de conservació i protecció que van impulsar els voluntaris del Grup de Natura Freixe, l’ajuntament de Flix i el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya el 1993, ha permès que avui puguem gaudir d’un dels espais naturals més importants de les Terres de l’Ebre. Sebes i el meandre de Flix ocupen una superfície de més de 250 hectàrees de zones d’aigües lliures, aiguamolls, boscos de ribera, illes fluvials i galatxos. La gran diversitat d’hàbitats que acull converteix aquests espais naturals en un punt rellevant per a la conservació de la biodiversitat, tant de fauna com de flora i vegetació.

Sebes compta amb diverses passeres i observatoris de fauna que permeten apropar-se i observar els ocells sense alterar el seu hàbitat. Algunes de les espècies presents a la reserva, estan catalogades com a escasses o molt rares a Catalunya, o fins i tot com a endemismes.